Zgodovina

  • Kulturno umetniško društvo Svoboda Prebold letos praznuje že svojo 108-letnico delovanja.
  • Začetki delovanja društva segajo v leto 1910, ko se je v Preboldu ustanovilo Sokolsko društvo (30. 10. 1910).
  • Leta 1932 je bil v Preboldu zgrajen Sokolski dom. Gradili so ga Sokoli in delavsko podporno društvo Tekstilne tovarne Prebold ter posamezni prostovoljci. Z nastankom tega doma nastane novo društvo, ki se je imenovalo Sokolsko kulturno umetniško društvo.
  • Sokoli so poleg športne dejavnosti močno razvijali tudi kulturno dejavnost, ustanovili so knjižnico, pevski zbor, gledališko in lutkarsko sekcijo.
  • Leta 1930 so kupili še kinoprojektor, s katerim se je razvila kino sekcija.
  • Po letu 1952 so se vsa kulturna društva preimenovala v delavsko prosvetna. Tako smo dobili v Preboldu Delavsko prosvetno društvo Svoboda Prebold.
  • Od leta 2009 se imenuje Kulturno-umetniško društvo Svoboda Prebold ali drugače KUD Svoboda Prebold.