Občina Prebold vsako leto na praznik kulture podeljuje plaketo za pomembna dejanja ali posebne dosežke, ki pomenijo prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju kulture v Občini Prebold, Republiki Sloveniji ali v mednarodnem okolju.

Letos podeljuje plaketo za delovanje na področju gledališča, literature, likovne umetnosti in drugih podobnih dejavnostih, poimenovano po Janku Kaču – priznanem pisatelju, uredniku, novinarju in hmeljarju, rojenem v Latkovi vasi.

Ljudje so prostovoljci iz različnih razlogov. Nekateri želijo nuditi pomoč posameznikom v stiski, vračati organizaciji, od katere so v preteklosti sami prejemali pomoč, višati kakovost življenja v lokalni skupnosti ali spreminjati svet na bolje. Ob delu osebnostno rastejo in pridobivajo dragocene izkušnje. Takšen človek je tudi Janez – Janko Pirc.

Že leta 1970 se je včlanil v tedanje kulturno društvo DPD SVOBODA PREBOLD. Njegovi prvi izzivi so bili tehnične narave. Najprej se je preizkusil kot tonski mojster in mojster luči ter šepetalec. Vendar so mu odrske deske vedno bolj dišale. Leta 1973 je premierno zaigral v predstavi Snaha v režiji Alojza Frica. Tako se je Janko zasvojil z odrskimi deskami.

Zelo ga je zaznamovala vloga v predstavi Moloh, ki je potekala na travniku pod graščino. Uprizoril je lik tržaškega gospoda, ki je kupoval zemljo za gradnjo tovarne. Leta 1978 so v spomin Lojzetu Fricu odigrali dramo Kastelka. Gledališki razcvet je Janko doživel leta 1994, ko je v Preboldu spet oživela predstava Moloh. Režiser Bogomir Veras je predstavo priredil za notranjo uprizoritev. Janko je ponovno nadvse doživeto upodobil lik tržaškega gospoda. Veličastna je bila tudi naslednja predstava Razvalina življenja, ki je bila uprizorjena leta 1996 na posestvu Zmet v Sv. Lovrencu. Tu je naš nagrajenec skrbel za ton in luč.

Janko vsak lik preuči do potankosti in se v njega vživi tako močno, da gledalec resnično uživa v njegovi igri. To je dokazal tudi v naslednjih predstavah: Ščuka, da te kap; Življenje podeželskih plejbojev; Slovenec sem, Slovenec tja; Kekec; Težave s hrbtenico; Rdeči kotiček in Moža je zatajila. Zdaj se pripravlja na vlogo župana v igri Zakonci stavkajo, ki bo premierno uprizorjena še v tem mesecu, 22. februarja.

Vendar Jankova strast niso samo liki za odrasle, temveč so mu v velik izziv tudi predstave za otroke. Otroci so najzahtevnejša publika, pred njimi se ni mogoče pretvarjati. Njegovo igralsko pot so zaznamovale otroške predstave Hop v pravljico, Mojca Pokrajculja, Vilinček, Medvedek na obisku in Le kje si, mami?. Največje plačilo za igralčevo delo so zadovoljni gledalci.

Janko s svojim delom v Kulturno umetniškem društvu Svoboda Prebold prispeva k ugledu in uveljavljanju kulture v Občini Prebold ter nesebično pomaga pri izvedbi večine prireditev, ki tu potekajo. Za svoje delo je prejel Linhartovo značko, ki jo podeljuje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ter bronasti grb Občine Prebold. Linhartova značka je jubilejna značka, ki jo prejme posameznik za aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske gledališke in lutkovne dejavnosti.

V Sloveniji je več kot 107 tisoč ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev in mednje sodi tudi Janko, ki s svojim delom skrbi za kakovostno in množično kulturno ustvarjanje v Občini Prebold. S svojo energijo in predanostjo skrbi za ohranjanje in razvoj slovenske kulture tako v igri kot tudi v besedi.

Za 50-letno udejstvovanje na kulturnem področju Občina Prebold Janezu Pircu podeljuje plaketo Janka Kača za leto 2020 – iskrene čestitke.